Högstadium

Sverkerskolans högstadium kommer att finnas i lokaler på Götgatan (delar av det som varit Fyrisskolan och nyligen inrymt Tiundaskolan).

Lokalerna för högstadiet ställs om under läsåret 18/19. Skolvalet öppnar enligt plan för hela högstadiet samtidigt inför läsår 19/20. Precis som på låg- och mellanstadiet kommer även högstadiet att ha endast 3 paralleller.

Här kan du hitta frågor och svar kring det nya högstadiet.

Översikt Götgatan

Karta övet lokalerna på Götgatan med omgivning

Uppdaterad: