Högstadium

Sverkerskolans högstadium är beläget på Götgatan (delar av det som varit Fyrisskolan och nyligen inrymt Tiundaskolan).

Årskurs 7-8 är belägna på Götgatan 21, och nås via ingång F2.

Höstterminen 2020 kommer Sverkerskolan även få en årskurs 9, och blir då en F-9-skola.

Här kan du hitta frågor och svar kring det nya högstadiet.

Översikt Götgatan

Karta övet lokalerna på Götgatan med omgivning

Uppdaterad: