Högstadium

Sverkerskolans högstadium kommer att finnas i lokaler på Götgatan (delar av det som varit Fyrisskolan och nyligen inrymt Tiundaskolan).

Lokalerna för högstadiet ställs om under nästa läsår. Skolvalet öppnar enligt plan för hela högstadiet samtidigt. Precis som på låg- och mellanstadiet kommer även högstadiet att ha endast 3 paralleller.

Översikt Götgatan

Karta övet lokalerna på Götgatan med omgivning

18 januari 2018