Frånvaroanmälan

När ditt barn är frånvarande är det viktigt att du anmäler det.

Telefonnumret till frånvaroanmälan är 0515-77 76 01. En röst talar om att du kommit till Skola24 för Uppsala kommun och att du ska knappa in elevens personnummer - 10 siffror. Till exempel 010101-2345.

Det är mycket viktigt att ringa före kl.07.30. Då hinner lärarna kontrollera den anmälda frånvaron innan lektionen börjar och kan ägna sig helt åt eleverna som är på plats när skoldagen väl har börjat.

Vill du anmäla frånvaro för nästa skoldag kan du göra det från klockan 12.00. Du måste anmäla frånvaro för varje dag som eleven är borta.

Logga in på Skola24

Det går även att logga in på Skola24 webbaserade program, där ni som vårdnadshavare kan logga in med e-legitimation. Om du inte har tillgång till e-legitimation kan du vända dig till skolans administration för att få inloggningsuppgifter. Där kan du som vårdnadshavare registrera frånvaro även för frånvaro under delar av skoldagen, exempelvis vid tandläkarbesök.

Det finns även en app som heter Skola24 där man på samma sätt kan logga in och göra frånvaroanmälan i mobiltelefonen.

Om du behöver hjälp med hur man använder Skola24 på webben eller i appen finns en del filmer om hur man gör, samt en vårdnadshavarguide där ni kan läsa mer om systemets olika funktioner.

Skola24 Fritidshem

Från och med höstterminen 2021 använder skolan Skola24 även under fritidstid, där närvaro och frånvaro registreras digitalt. Ni som vårdnadshavare loggar in på samma sätt som till Skola24 under skoltid, men kommer när ni loggar in ha tillgång till fler funktioner, bland annat kan ni registrera elevens vistelsetider. Kika gärna på Skola24s guide för mer information.

Närvaro och sen ankomst

Vi har i och med Skola24 bra förutsättningar för att hålla koll på elevernas närvaro. Skolan följer de rutiner som finns inom Utbildning och lärande vad gäller frånvaro.

När en elev har varit mycket frånvarande diskuteras detta i elevhälsoteamet. Skolsköterskan kontaktar sedan vårdnadshavarna för att boka ett samtal och hjälpa vidare till andra vårdgivare om det behövs.

Lärarna registrerar också sen ankomst i Skola24. En elev kan missa mycket undervisning om den regelmässigt kommer för sent till skolan. Blir det för mycket har läraren en dialog med vårdnadshavarna. Blir det ändå inte bättre lämnar läraren vidare till elevhälsoteamet. Elevhälsotemet erbjuder då stöd och hjälp för att komma tillrätta med situationen.

Sjukdom

Sjukvårdsguieden 1177.se har samlat information som kan vara behjälplig ifall ett barn blir sjukt. Denna information finns här.

 

Uppdaterad: