Synpunkter och klagomål

Vi på Sverkerskolan är alltid intresserade av vad elever och vårdnadshavare tycker om vår verksamhet!

De två främsta kanalerna för att utveckla verksamheten är elevrådet och skolrådet. För att säkerställa elevernas inflytande har vi på Sverkerskolan även matråd, en skolidrottsförening och andra inflytandegrupper som kan ändras från år till år. Skolrådet träffas fyra gånger per läsår och vi vill gärna ha idéer och funderingar från klasserna till de mötena. Läs mer om skolrådet.

Om du har särskilt synpunkter på verksamheten eller fundering kring just ditt barn finns det många kanaler för dig som förälder att använda.

Prata med den som är ansvarig för ditt barn

Ibland kan man få svar på sina frågor vid hämtning och lämning och ibland kan man behöva boka ett möte. Vi upplever det inte som ett besvär utan vill att du som förälder ska känna dig trygg med skolan.

Det vi däremot vill undvika är att prata på den tid då lärarna egentligen ska koncentrera sig på eleverna. Genom att mötas i lugn och ro och utbyta idéer och synpunkter kan vi bygga det ömsesidiga förtroende som behövs när man gemensamt ska ta ansvar för olika delar av ett barns utveckling.

Kontaktuppgifter till all personal finns i Unikum på respektive lärares profil.

Kontakta någon i skolledningen

Om du inte upplever att du får svar på dina frågor eller att det som bekymrar dig ligger på skolan i stort kan du kontakta någon i skolledningen. Många frågor kan också besvaras av våra skoladministatörer (skola 24, e-barnungdom osv.).

På Sverkerskolan har vi en Likabehandlingsgrupp som leds av kurator. Man kan alltid kontakta kuratorn om en elev blir utsatt för trakasserier eller kränkningar. Då startar likabehandlingsgruppen omedelbart ett arbete med att gå till botten med vad som hänt/händer.

Gemensam e-post

Oavsett om du vill nå rektorerna, skoladministratören eller likabehandlingsgruppen har vi en gemensam e-postadress till skolan, sverkerskolan@uppsala.se. Skriv tydligt vad ärendet gäller så kommer rätt person besvara dina frågor.

Om du inte är nöjd

Lyckas vi inte besvara dina frågeställningar eller om du inte är nöjd med våra lösningar eller svar kan du vända dig till den gemensamma kommunala synpunkts- och klagomålshanteringen.

På samma sätt finns det en gemensam hantering för anmälan av kränkande behandling.

Tänk på att det du skickar till skolan och kommunen blir en allmän handling. Även om du har skrivit personliga saker om ditt barn är det inte säkert att detta är skyddat av sekretessbestämmelser om någon skulle begära ut handlingen.

 

Uppdaterad: