Skolråd

Skolrådets främsta uppgifter

Skolrådet är en värdefull samarbetspartner för skolan och en del i skolans utvärderings- och utvecklingsarbete. Genom ett aktivt skolråd får vi många engagerade vuxna kring våra elever och kan hjälpas åt att utveckla deras vardag. Skolrådet är inte ett beslutande organ och diskuterar inte enskilda elever, föräldrar eller personal.

  • Fungera som kanal för information mellan hem och skola.
  • Diskutera förslag och idéer i aktuella frågor som rör samverkan mellan hem och skola.

 

Vill du sitta i skolrådet?

Varje klass utser på första föräldramötet på hösten en kontaktperson för skolrådet. Den personen samlar in synpunkter inför mötena och är den som skolan skickar information till.

 

Skolrådets möten

Skolrådets möten är öppna för alla som är intresserade och alla är hjärtligt välkomna oavsett om man är kontaktperson eller inte. Skolrådet träffas fyra gånger per läsår, alltid första måndagen i september, november, februari och april. Om detta är en röd dag träffas Skolrådet närmast efterföljande måndag. Mötena äger rum i Sverkerskolans personalrum på Sysslomansgatan och börjar alltid 18:30.

Punkter på skolrådsmöten:

  • Skolans lokaler
  • Säker skolväg
  • Diskussions- och utvärderingspunkter
  • Aktuella frågor från klasserna (som faller inom det skolrådet diskuterar)
Uppdaterad: