Kontakt

Förskoleklass: 072-709 61 22 & 072-709 61 25
Årskurs 1: 072-584 39 89
Årskurs 2: 073-507 28 00
Årskurs 3: 072-709 51 28
Årskurs 4: 076- 695 09 00
Årskurs 5: 072- 581 95 85
Årskurs 6: 072- 709 61 24
Årskurs 7: 076- 695 09 04
Årskurs 8: 076-695 09 02
Öppnings- och stäningsfritids: 072-584 39 89

Skoladministratör åk F-3: 018-727 64 48
Skoladministratör åk 4-8: 018-727 63 42

Besök årskurs F-3: Sysslomansgatan 34
Besök årskurs 4-8: Götgatan 17-21

Fler kontaktuppgifter hittar ni här.