Kontakt

Förskoleklass: 072-709 61 25

Årskurs 1: 072-709 51 28

Årskurs 2: 072-584 39 89
Årskurs 3: 072-507 28 00
Årskurs 4: 076- 695 09 00
Årskurs 5: 076- 695 09 00
Årskurs 6: 072- 709 61 24
Årskurs 7: 076- 695 09 04
Årskurs 8: 072- 709 61 24


Öppning- & stängningsfritids: 072-584 39 89

Administration årskurs F-3: 018-727 63 42

Administration årskurs 4-9: 018-727 64 31

 

 

Besök årskurs F-3: Sysslomansgatan 34
Besök årskurs 4-8: Götgatan 17-21

Fler kontaktuppgifter hittar ni här.