Kontakt

Förskoleklass: 072-709 61 22 & 072-709 61 25

Årskurs 1: 072-548 39 89

Årskurs 2: 073-507 28 00 & 072-709 61 23

Årskurs 3: 072-709 51 28

Årskurs 4: 076- 695 09 00

Årskurs 5: 072- 581 95 85

Årskurs 6: 072- 709 61 24

Årskurs 7: 076- 695 09 04

Årskurs 8: 076-695 09 02

Skoladministratör åk F-3: 018-727 64 48

Skoladministratör åk 4-8: 018-727 63 42

Besök årskurs F-3: Sysslomansgatan 34
Besök årskurs 4-8: Götgatan 17-21