Elevråd

Sverkerskolans elevråd är fantastiskt engagerat, påhittigt och målmedvetet. Varje år har vi lite olika inriktning på det vi gör. Det är också i elevrådet vi bestämmer om vi ska starta nya råd. I dag finns följande elevaktiva råd: 

  • elevråd
  • idrottsråd
  • matråd
  • fritidsråd
  • biblioteksråd
Uppdaterad: