Kontakt

Frånvaro och Skola24

Telefonnumret till frånvaroanmälan är 0515-77 76 01. Här kan du läsa mer om hur frånvaroanmälan går till.

Telefonlista

Behöver du komma i kontakt med respektive årskurs kan du ringa eller skicka ett sms till årskursens fritidstelefon. Det går bra att höra av sig även under skoltid men vi kan inte garantera att lärarna svarar under undervisning.

 

Förskoleklass: 072-709 61 22 & 072-709 61 25

Årskurs 1: 072-584 39 89

Årskurs 2: 073-507 28 00 & 072-709 61 23

Årskurs 3: 072-709 51 28

Årskurs 4: 076- 695 09 00

Årskurs 5: 072- 581 95 85

Årskurs 6: 072- 709 61 24

Årskurs 7: 076- 695 09 04

Årskurs 8: 076-695 09 02

 

Postadress

Sverkerskolan

Sysslomansgatan 34, 752 27 Uppsala

 

Besöksadresser

Förskoleklass, årskurs 1-3
Sysslomansgatan 34, 752 27 Uppsala


Årskurs 4-8
Götgatan 17-21, 752 22 Uppsala

 

Skolskjuts

Frågor om vad som gäller för resa till och från skolan hänvisas till antagningsenheten för skolskjuts.

Telefon: 0771-72 70 01 (Måndag–torsdag 9.30-11.30) 

Läs mer om regler för skolskjuts

Blankett för ansökan om skolskjuts

Skolval och fritidshemsplats 

Vänd dig till antagningsenheten om du har frågor om att söka skola eller fritidshemsplats. Detta gäller också förskoleklass.

Telefon: 0771-727 001 (Måndag–torsdag 9.30–11.30) 

Skolsköterska

Vill du komma i kontakt med den medicinska elevhälsan kontaktar du skolsköterskan Pia Riddarstolpe , tel. 018-727 64 12.

E-post

Oavsett vem i skolledningen, elevhälsan, personalen eller administrationen du vill nå har vi en gemensam e-postadress till skolan, sverkerskolan@uppsala.se. Skriv tydligt vad ärendet gäller så kommer rätt person att ta hand om det. 

Vill du själv söka mejladressen till personal på skolan kan du göra det via Uppsala kommuns hemsida.

Övriga ärenden

Övriga ärenden och frågor om skolan som inte omfattas av ovanstående kan besvaras av skoladministratören:

Skoladministratör årskurs F-3:  018-727 64 48

Skoladministratör årskurs 4-8:  018-727 63 42

Uppdaterad: