Kontakt

Frånvaro och Skola24

Telefonnumret till frånvaroanmälan är 0515-77 76 01. Här kan du läsa mer om hur frånvaroanmälan går till.

Fritids

Behöver du komma i kontakt med fritids kan du ringa eller skicka ett sms till respektive avdelning:

Fsk Igelkottar: 072-709 61 22
Fsk Ekorrar: 072-709 61 24
1:or: 072-709 51 28
2:or: 072-584 39 89
3:or: 073-507 28 00 / 072-709 61 23
Öppning, stängning och lov: 072-584 39 89

Skolskjuts

Frågor om vad som gäller för resa till och från skolan hänvisas till antagningsenheten för skolskjuts.

Telefon: 018-727 08 00 (Måndag–torsdag 9.30-11.30) 

Läs mer om regler för skolskjuts

Blankett för ansökan om skolskjuts

Skolval och fritidshemsplats 

Vänd dig till antagningsenheten om du har frågor om att söka skola eller fritidshemsplats. Detta gäller också förskoleklass.

Telefon: 0771-727 001 (Måndag–torsdag 9.30–11.30) 

Skolsköterska

Vill du komma i kontakt med den medicinska elevhälsan kontaktar du skolsköterskan Pia Riddarstolpe , tel. 018-727 64 12.

E-post

Oavsett vem i skolledningen, elevhälsan, personalen eller administrationen du vill nå har vi en gemensam e-postadress till skolan, sverkerskolan@uppsala.se. Skriv tydligt vad ärendet gäller så kommer rätt person att ta hand om det. 

Vill du själv söka mejladressen till personal på skolan kan du göra det via Uppsala kommuns hemsida.

Övriga ärenden

Övriga ärenden och frågor om skolan som inte omfattas av ovanstående kan besvaras av skoladministratören på telefonnummer 018-727 64 48. 

23 januari 2018