Kontakt

Frånvaro och Skola24

Telefonnumret till frånvaroanmälan är 0515-77 76 01. Det går också att logga in med BankId på Skola24 för att göra frånvaroanmälan, även för del av dag. Här kan du läsa mer om hur frånvaroanmälan går till.

Telefonlista

Behöver du komma i kontakt med respektive årskurs på lågstadiet kan du ringa eller skicka ett sms till årskursens fritidstelefon. Det går bra att höra av sig även under skoltid men vi kan inte garantera att lärarna svarar under undervisningstid.

Förskoleklass: 072-709 61 25
Årskurs 1: 072-146 02 86
Årskurs 2: 072-507 28 00
Årskurs 3: 072-709 51 28
Öppnings- & stängningsfritids: 072-584 39 89

Administration årskurs F-3: 018-727 63 42
Administration årskurs 4-9: 018-727 64 48

Vill du nå en specifik lärare kan du söka efter dennes telefonnummer på kommunens hemsida.

Postadress

Sverkerskolan
Sysslomansgatan 34
752 27 Uppsala

Besöksadresser

Årskurs F-3
Sysslomansgatan 34
752 27 Uppsala

Årskurs 4-9
Götgatan 21
752 22 Uppsala

Skolskjuts

Frågor om vad som gäller för resa till och från skolan hänvisas till enheten för skolskjuts.

Telefon: 0771-72 70 01 (Måndag–torsdag 9.30-11.30) 

Skolval och fritidshemsplats 

Vänd dig till antagningsenheten om du har frågor om att söka skola eller fritidshemsplats. Detta gäller också förskoleklass.

Telefon: 0771-727 001 (Måndag–torsdag 9.30–11.30) 

Skolsköterska

Vill du komma i kontakt med den medicinska elevhälsan kontaktar du skolsköterskan Pia Riddarstolpe , tel. 018-727 64 12.

E-post

Oavsett vem i skolledningen, elevhälsan, personalen eller administrationen du vill nå har vi en gemensam e-postadress till skolan, sverkerskolan@uppsala.se. Skriv tydligt vad ärendet gäller så kommer rätt person att ta hand om det. 

Vill du själv söka mejladressen till personal på skolan kan du göra det via Uppsala kommuns hemsida eller via Unikum.

Övriga ärenden

Övriga ärenden och frågor om skolan som inte omfattas av ovanstående kan besvaras av skoladministratörerna:

Skoladministration åk F-3 och Fritids:  018-727 63 42

Skoladministration åk 4-9: 018-727 64 48

Hitta till Sysslomansgatan

Hitta till Götgatan

Uppdaterad: