Kontakt

Frånvaro och Skola24

Telefonnumret till frånvaroanmälan är 0515-77 76 01. Här kan du läsa mer om hur frånvaroanmälan går till.

Telefonlista

Behöver du komma i kontakt med respektive årskurs kan du ringa eller skicka ett sms till årskursens fritidstelefon. Det går bra att höra av sig även under skoltid men vi kan inte garantera att lärarna svarar under undervisning.

Förskoleklass: 072-709 61 25

Årskurs 1: 072-709 51 28

Årskurs 2: 072-584 39 89
Årskurs 3: 072-507 28 00
Årskurs 4: 076- 695 09 00
Årskurs 5: 076- 695 09 00
Årskurs 6: 072- 709 61 24
Årskurs 7: 076- 695 09 04
Årskurs 8: 072- 709 61 24

Öppning- & stängningsfritids: 072-584 39 89

 

Administration årskurs F-3: 018-727 63 42

Administration årskurs 4-9: 018-727 64 31

Postadress

Sverkerskolan
Sysslomansgatan 34
752 27 Uppsala

Besöksadresser

Förskoleklass, årskurs 1-3
Sysslomansgatan 34
752 27 Uppsala

Årskurs 4-8
Götgatan 21
752 22 Uppsala

Skolskjuts

Frågor om vad som gäller för resa till och från skolan hänvisas till antagningsenheten för skolskjuts.

Telefon: 0771-72 70 01 (Måndag–torsdag 9.30-11.30) 

Skolval och fritidshemsplats 

Vänd dig till antagningsenheten om du har frågor om att söka skola eller fritidshemsplats. Detta gäller också förskoleklass.

Telefon: 0771-727 001 (Måndag–torsdag 9.30–11.30) 

Skolsköterska

Vill du komma i kontakt med den medicinska elevhälsan kontaktar du skolsköterskan Pia Riddarstolpe , tel. 018-727 64 12.

 

E-post

Oavsett vem i skolledningen, elevhälsan, personalen eller administrationen du vill nå har vi en gemensam e-postadress till skolan, sverkerskolan@uppsala.se. Skriv tydligt vad ärendet gäller så kommer rätt person att ta hand om det. 

Vill du själv söka mejladressen till personal på skolan kan du göra det via Uppsala kommuns hemsida eller via Unikum.

Övriga ärenden

Övriga ärenden och frågor om skolan som inte omfattas av ovanstående kan besvaras av skoladministratörerna:

Skoladministration Fritids, F-3:  018-727 63 42

Skoladministration 4-9: 018-727 64 31

Hitta till Sysslomansgatan

Hitta till Götgatan

Uppdaterad: