Mitt i naturen mitt i kulturen

port

Sverkerskolan ligger i hjärtat av Luthagen med närhet till många olika utflyktsmål. Vi ser stadens kulturutbud som en stor tillgång samtidigt som vi ofta är på besök i Stabbyskogen och i stadsdelens parker. Som elev på Sverkerskolan blir man snabbt duktig på att ta sig fram till fots.

Skolan är inrymd i på två olika adresser, Götgatan 21 och Sysslomansgatan 34. På Sysslomansgatan går eleverna i åk F-3 i två vackra skolbyggnader från början av 1900-talet, som nyligen genomgått en totalrenovering. På Götgatan går eleverna i åk 4-9 i delar av den byggnad som tidigare inrymt Fyrisskolan. Lokalerna har innan vår inflytt ställts om och anpassats efter yngre elevers behov. Även skolgården på Götgatan ingår i ett pågående projekt där den förnyas och anpassas efter nuvarande elever.

På Sverkerskolan har vi en lång tradition av pedagogisk utveckling och nytänkande som fortsätter in i våra dagar. Läs gärna mer om våra pedagogiska vägval, undervisningens innehåll och hur vi arbetar för elevernas trygghet och hälsa.

Johanna Wallin är rektor på Sverkerskolan sedan höstterminen 2015, då Sverkerskolan blev en egen enhet och inte längre hör lika nära ihop med Tiundaskolan.

På Sverkerskolan går eleverna i nuläget från årskurs F-8, men från och med höstterminen 2020 fullbordas utökningen mot en F-9 skola. Läs mer om Sverkerskolans expandering här.