Årskurs 1

Om förskoleklassen handlar om att komma in i skolan så handlar ettan om att komma in i klassrumsrutiner. Kunskapsmässigt ligger fokus mycket på svenskan och matten, här läggs de grunder som undervisningen ska stå på resten av skolgången.

I årskurs ett gör eleverna utflykter varje vecka. Utflykterna görs i grupper med elever från varje klass. Utflyktsmål kan vara både skog och parker och kulturella utflyktsmål som t.ex. biblioteket.

Höjdpunkter under årskurs ett är allsångskonsert på UKK, besök på en Arlagård, skridskor i ishall och 100-fest. 100-festen äger rum när eleverna gått 100 dagar i skolan och kretsar på olika sätt kring talet 100. Det är ett riktigt festligt tillfälle! En dag att fira!

Undervisningen under årskurs ett innhåller några teman som är specifika för årskursen. Trafikmiljö och trafik är ett sådant tema som i högsta grad aktuellt när skolan ligger så mitt i trafiken som Sverkerskolan. Ett annat tema som eleverna brukar uppskatta är det om olika samhällsfunktioner, särskilt när vi har tur och får besök från vårdnadshavare som vill dela med sig av sina yrken. 

I första klass arbetar vi extra mycket med att från början befästa värdegrunden eftersom den genomsyrar hela verksamheten.

Uppdaterad: