Verksamhet

För Sverkerskolans nästan 900 elever är tillhörigheten i de grupper man tillhör förstås väldigt viktig. Vi är måna om att alla elever känner en tillhörighet i hela sin årskurs.

Eleverna i varje årskurs delas in i olika gruppkonstellationer i varierande storlek beroende på ämne. Det arbetssättet gör att eleverna lär känna varandre utöver de traditionella klassgränserna. Det gör även att de har många vuxna att vända sig till ute på rast, och när man behöver hjälp. Lärarna byter därför ämnen med varandra och ser eleverna i hela årskursen som sina elever. 

I respektive årskurs ger det en större samhörighet mellan eleverna eftersom det blir lättare att lära känna varandra när man jobbar ihop.

Det blir lättare att se vilka krav vi lärare ställer, och vilka förväntningar vi har. Det blir också tydligare vilka aktiviteter vi erbjuder.

 

 

 

 

 

Uppdaterad: