Verksamhet

För Sverkerskolans nästan 350 elever är tillhörigheten i de grupper man tillhör förstås väldigt viktig. Samtidigt som man har sin klasshörighet är vi även måna om att alla elever känner en tillhörighet i hela sin årskurs.

Därför arbetar vi sedan något år tillbaka med fyrgruppssystem. Eleverna i varje årskurs delas in i fyra grupper, över klassindelningen. Det arbetssättet gör att eleverna vet att de har många vuxna att vända sig till ute på rast, och när man behöver hjälp. Lärarna byter därför ämnen med varandra och ser eleverna i hela årskursen som sina elever. 

I respektive årskurs ger det en större samhörighet mellan klasserna eftersom det blir lättare att lära känna varandra när man jobbar ihop

Det blir lättare att se vilka krav vi lärare ställer, och vilka förväntningar vi har. Det blir också tydligare vilka aktiviteter vi erbjuder.