Unikum

Som vårdnadshavare är det viktigt att du har tillgång till Unikum så att du kan följa ditt barns kunskapsutveckling och ta del av skolans information. I Unikum lägger vi ut all information i klassens blogg, vi planerar och förbereder för utvecklingssamtalet, och det är även där vi lägger in de överenskommelser som görs under samtalet. Det är även där ni hittar de skriftliga omdömena för varje ämne.

Nedan finns instruktioner till hur man kommer igång, samt loggar in i Unikum för första gången.

Uppdaterad:

Andra sidor under: Unikum