Hur man loggar in

Logga in på Unikum

När du loggar in första gången kan du gå in på dina inställningar och ändra ditt lösenord. Det är viktigt att du även fortsättningsvis har rätt mailadress angiven för att få skolinformation även till din mail, annars kan du bara se informationen i Unikum. När du gör ändringar i e-barnungdom kommer ändringarna automatiskt till Unikum.

Man kan välja mellan att visa Unikum på svenska eller engelska. (De rubriker och den text skolan själv lägger upp visas dock alltid på svenska.)

 

På din startsida hittar du information till vårdnadshavare (veckobrev och annan information) samt ditt/dina barns ”kort”. När du klickar på barnets kort kommer du till barnets startsida och där hittar du följande flikar:

 

Lärlogg: I barnets lärlogg kan du kommunicera med barnet och alla lärare kring skolarbetet.

Planering: Här ligger eventuellt utlagda planeringar, uppgifter och bedömningsmatriser.

Kunskaper: Här finns de skriftlig omdömen som läggs ut under läsåret.

Samtalet: Här ligger samtalsmallen. Där fyller barnet i frågor inför samtalet och de överenskommelser som görs under samtalet finns där. Förslag på överenskommelser kan göras innan samtalet.

Det finns en app att ladda ner så att du kan ha Unikum i din telefon eller läsplatta och se all information där.

 Hjälp

Här är en länk till en kort guidad tur genom Unikum:  

Guidad tur för föräldrar

Längst ner på varje sida i Unikum finns hjälp och förklaringar för just den sidan.

På supportsidan kan du läsa mer och få svar på frågor:

http://support.unikum.net/kom-igang/foraldrar/

Om du stöter på problem eller har frågor kring Unikum ska du i första hand vända dig till ditt barns lärare.

Uppdaterad: