Fritidshem

Observera att plats till fritidshem söks separat från skolplaceringen, om ni har fått plats på Sverkerskolan och dessutom önskar fritidsplats hos oss behöver ni alltså göra en ytterligare ansökan för detta via Uppsala kommuns webbtjänst.

Fritidsplats från åk 4

Platsen på fritids upphör automatiskt för alla kommunens elever som går i åk 3 den 30:e juni. Vill man ha fortsatt barnomsorg efter det behöver man alltså söka igen, och då välja om man vill ha en plats på fritidshem eller fritidsklubb. På Sverkerskolan har vi ingen fritidsklubbsverksamhet, men erbjuder fritidshem även för våra elever på mellanstadiet. De eleverna äter då mellanmål på Götgatan, och går därefter till Sysslomansgatan där de delar lokaler med åk 3.

Fritidshemmets mål

På fritidshemmet ska alla elever få möjlighet till varierade aktiviteter och stöd för sin utveckling genom en helhetssyn på eleven utifrån elevens behov.  Verksamheten utformas utifrån skollagen, läroplanen, de allmänna råden och elevers intressen och behov.

Ambitionen är att erbjuda en verksamhet som ger eleven trygghet och omsorg samtidigt som den är rolig, intresseväckande och lärorik.

På Sverkerskolan arbetar vi för att eleverna ska utveckla självkännedom och känna trygghet. Vi tycker även att det är viktig att alla utvecklar förmågan att visa respekt och att det är givet att eleverna känner att de får respekt.

Ett annat viktigt mål för oss är att eleverna successivt tar mer ansvar. När vi planerar verksamheten är det självklart att eleverna får vara delaktiga. Genom att uppmuntra eleverna att se möjligheter snarare än hinder ger vi dem framtidstro.

Uppdaterad: