Elevhälsa

En förutsättning för ett gott studieresultat är att man trivs och mår bra i skolan. Elevhälsa handlar om att främja hälsa och skapa förutsättningar för inlärning hos alla elever.

Elevhälsan på Sverkerskolan utgörs av skolsköterska, skolläkare, psykolog, kurator, specialpedagog, speciallärare och logoped. 

Elevhälsans roll är att, i samarbete med annan personal inom skolan, främja elevernas lärande, utveckling och hälsa. Elevhälsan har också ett särskilt ansvar för elever som är i behov av särskilt stöd.

 Mer om Uppsala kommuns elevhälsa

 

Skolsköterska
Pia Ridderstolpe
Logoped
Erik Andersson Landfeldt
Speciallärare
Annelie Tjernquist
Skolpsykolog
Martin Winbo
Kurator
Josefin Sköld
Specialpedagog
Christina Ogebrink
Uppdaterad:

Andra sidor under: Elevhälsa