Elevhälsa

En förutsättning för ett gott studieresultat är att man trivs och mår bra i skolan. Elevhälsa handlar om att främja hälsa och skapa förutsättningar för inlärning hos alla elever.

Elevhälsan på Sverkerskolan utgörs av skolsköterska, skolläkare, psykolog, kurator, specialpedagog, speciallärare och logoped. 

Elevhälsans roll är att, i samarbete med annan personal inom skolan, främja elevernas lärande, utveckling och hälsa. Elevhälsan har också ett särskilt ansvar för elever som är i behov av särskilt stöd.

 

 

Biträdande rektor åk F-3, specialpedagog
Christina Ogebrink
Biträdande rektor åk 4-6, logoped
Erik Landfeldt
Biträdande rektor åk 7-9, speciallärare
Jana Sondell
Skolsköterska åk F-6
Pia Ridderstolpe
Skolsköterska åk 7-9
Rosemarie Oppelt
Kurator åk F-6
Johanna Björkman
Kurator åk 4-6
Josefin Sköld
Kurator åk 7-9, studie- & yrkesvägledare
Tereza Diamadopulou
Uppdaterad:

Andra sidor under: Elevhälsa