Elevernas delaktighet

På Sverkerskolan vill vi att eleverna ska få många möjligheter att komma med idéer, synpunkter och få vara med och forma utbildningen.

Varje år har vi flera elevaktivaråd som arbetar med olika delar av skolans verksamhet. Den allra viktigaste delen av elevernas inflytande är dock möjligheten att dagligen påverka undervisningen. Det betonas särskilt i läroplanens första kapitel:

"Det är inte tillräckligt att i undervisningen förmedla kunskap om grundläggande demokratiska värderingar. Undervisningen ska bedrivas i demokratiska arbetsformer och förbereda eleverna för att aktivt delta i samhällslivet. Den ska utveckla deras förmåga att ta ett personligt ansvar. Genom att delta i planering och utvärdering av den dagliga undervisningen och få välja kurser, ämnen, teman och aktiviteter, kan eleverna utveckla sin förmåga att utöva inflytande och ta ansvar."

Uppdaterad:

Andra sidor under: Elevernas delaktighet