Värdegrund

Sverkerskolans värdegrundsarbete är en viktig del av verksamheten. Vi har konkretiserat värdegrunden i sex olika punkter, där var och en i sänder står i fokus under läsåret och arbetas med klass- och gruppvis på olika sätt.

Du har rätt att bli sedd och lyssnad på.
Du är då också skyldig att se och lyssna på andra.

Du har rätt till kunskaper och färdigheter.
Du är då också skyldig att ta ansvar för ditt arbete och uppförande.

Du har rätt att få vistas i en trivsam skolmiljö.
Du är då också skyldig att hålla rent och snyggt omkring dig och vara rädd om egna, andras och skolans ägodelar.

Du har rätt att känna dig säker och trygg.
Du är då också skyldig att medverka till att andra känner sig säkra och trygga.

Du har rätt att bli respekterad som den du är.
Du är då också skyldig att respektera andra och visa hänsyn.

Du har rätt att få vara med och påverka ditt arbete och miljön på skolan.
Du är då också skyldig att engagera dig, komma med förslag och respektera det som vi gemensamt bestämmer.

Uppdaterad: