Sverkerskolan blir F-9-skola

Från höstterminen 2018 kommer Sverkerskolan att påbörja utökning för att slutligen bli en F-9-skola. Det sker genom att de högre årskurserna går i lokaler på Götgatan 17. Lokaler och skolgården kommer att anpassas för grundskoleelever. Inom kort inleds därför en process där medarbetare, elever och vårdnadshavare är delaktiga med målet att skapa bästa möjliga skola.

Redan år 2015 fattade utbildningsnämnden i Uppsala kommun beslut om att delar av skollokalerna på Götgatan 17 (Fyrisskolan) i Uppsala skulle renoveras och anpassas såväl inom- som utomhus för grundskoleelever. Inom ramen för detta beslut, och det söktryck som finns på grundskolor i olika delar av Uppsala, har grundskolans ledning beslutat att den nya grundskoleverksamheten på Götgatan kommer att utgöra en del av Sverkerskolan.

Expandering ger möjligheter

Genom att expandera Sverkerskolans pedagogiska verksamhet till fler grundskolelever (4-9) skapas bättre möjligheter att följa elevernas utveckling under längre tid. Det ligger i linje med grundskolan fokus på personlig utveckling hos varje elev och att kunna leda och styra mot gemensamma kvalitetsmål.

Den nya delen av skolan ska anpassas för en dynamisk, kreativ användning av både lokaler och gruppstorlekar. Processen som ska leda oss dit ägs gemensamt av oss på skolan i samarbete med elever och vårdnadshavare.

Fokusgrupper

Redan i november och december månad kommer vi ha fokusgrupper för att sätt igång processen med att kartlägga och få samsyn kring vilka möjligheter och utmaningar förändringen för med sig. Vill du vara med? Läs mer här.

Sverkerskolans elever och elevrådet kommer även de få vara med och komma med idéer till hur skolan ska vara när den växer. Eleverna kommer även att vara delaktiga när vi planerar den nya skolgården.

Lokalförändringar

Skolan och utbildningsförvaltningen har med stöd av Tiundaskolan identifierat vissa viktiga lokalförändringar som är centrala när lokalerna på Götgatan ska omvandlas till en permanent grundskola. De huvudsakliga prioriteringarna är omställning av skolgård och matsal. Dessutom ska lokalerna avgränsas tydligare mot den angränsande gymnasieskolan samt bli självförsörjande på specialsalar.

Skolvalet 2018

  • Sverkerskolan F-9 påbörjas höstterminen 2018 med intag i årskurs 4-6. Sedan sker en successiv expansion.
  • Elever som går i årskurs 3 på Sverkerskolan idag är garanterad plats i årskurs 4. Inget skolval behöver göras för att fortsätta på Sverkerskolan i årskurs 4.
  • Elever som inte vill fortsätta på Sverkerskolan i årskurs 4 har samma möjligheter som alla andra att välja annan skola inför årskurs 4.
  • Det nya mellanstadiet är valbart i skolvalet 2018 (11-31 januari 2018) för elever som ej går på Sverkerskolan idag.

Informationsmöte inför skolvalet

Torsdag 9 januari kl 19.30 i Sverkerskolans matsal.

Frågor?

Tveka inte att fråga vem som helst på skolan om ni har några frågor. Vi som arbetar på skolan ser fram emot den här nya utmaningen och hoppas att ni vill utforma detta tillsammans med oss!

16 november 2017