Skolstart 2017-2018

Information till vårdnadshavare på skolan publiceras via Unikum. Inloggning till unikum skapar du själv och du behöver inte få något från skolan. 

För att logga in behöver du e-legitimation. Inloggningen sker i två steg. I det första steget väljer du alternativet Vårdnadshavare som autentiseringsmetod. I det andra steget väljer du vilken typ av e-legitimation du vill använda för att logga in i systemet.

Logga in som vårdnadshavare i Unikum

Om du inte kommer åt informationen när du väl är inne i Unikum mejla då till sverkerskolan@uppsala.se. Skriv vilken årskurs din fråga gäller så skickas ditt mejl vidare till rätt arbetslagsledare som svarar på dina frågor eller sätter dig i kontakt med ditt barns mentor. 

För helt nya elever har arbetslagen försökt mejla startinformationen direkt till de epostadresser vi har tillgång till. Har du inte fått sådan information är det bra att höra av sig. Tänk på att för att vi ska ha en bra epostadress att kontakta er via behöver det finnas en aktuell adress i Ebarnungdom. Länk till eBarnungdom

Starttid och plats

Årskurs 1 (8:30) och 2 (8:20) startar på Hildur på Hildur Ottelinsgatan 8.

Årskurs F och 3 (8:10 går bussen till Polacks) startar på Sysslomansgatan 34.

18 augusti 2017