Renovering av Sverkerskolan

Mer information kring Sverkerskolans omlokalisering, bland annat januari månads aktuella frågor och svar.

Sverkerskolan är sedan länge i behov av en renovering. Under läsåret 2016/2017 kommer detta äntligen att ske.

Under hösten har det fattats beslut att inte expandera Sverkerskolan ytterligare. De tidigare planerna på en tillbyggnad har lagts åt sidan. Tanken är därför att skolan framöver ska anpassas för att rymma årskurs F-3 i tre paralleller.

Sverkerskolan är sedan länge i behov av en renovering av ytskikt. Framförallt är det angeläget att mekanisk ventilation och hiss installeras i hus A. När det gäller ventilationen så har miljöförvaltningen dessutom kravställt att detta ska ske senast i och med höstterminen. I och med att fyrorna flyttar kan vi även passa på att göra om planlösningen på skolan. Fler toaletter, grupputrymmen och bra rum för skolsköterskan kan därmed rymmas på skolan.

Dessa saker sammantaget innebär att det nu är bestämt att vi ska vara i alternativa lokaler under läsåret 2016/2017. De lokaler vi kommer att ha tillgång till är Backens förskola och Hildur Ottelin. En årskurs, treorna, går kvar på Sverkerskolan. Planen för omlokalisering finns sammanfattad i det här brevet (PDF, 123 KB).

Frågor och svar som vårdnadshavare ställt kring omlokaliseringen finns sammanfattade: Frågor och svar kring omlokalisering (PDF, 353 KB)

15 december 2015