Skolval 2016

Nu har skolvalet stängt och antagningsenheten håller på och placerar alla elever. Fram till den 8 april kan de som får plats hos oss mejla om man vill ange önskemål kring placering i undervisningsgrupp. Vi försöker tillgodose så att alla hamnar med ett barn man önskat. Efter den 8 april gör vi placering i undervisningsgrupp. Mer information från oss på skolan skickas till alla som blivit antagna i slutet av april (besked om ni får plats kommer från antagningsenheten i början av april). Givetvis har vi önskemålen från e-barnungdom kvar. 

2-28 februari ska du som har ett barn som börjar förskoleklass i höst eller ett barn som nu går sista åk i en F-3, F-5 eller F-6 välja skola.

Du får ett brev med information och instruktioner den 2 februari
Nytt för 2015

  • Vid konkurrens om platserna är det principen om relativ närhet som avgör vilken elev som får plats.
  • Närheten mäts i skolskjutssystemet och tar hänsyn till farliga vägar och gångvägar.
  • Tidigare syskonförtur gäller inte längre.

Om ditt barn inte omfattas av valet i februari kan du ändå när som helst under året byta skola.

Informationsträff för förskoleklass har redan ägt rum på Sverkerskolan. Vi uppmuntrar alla föräldrar att tydligt skriva i fältet för önskemål om man har några speciella som man vill att ens barn ska placeras i undervisningsgrupp tillsammans med. 

Föräldramöte efter placering äger rum den 26 maj klockan 18:30 till 19:30.

Läs mer om val till förskoleklass och grundskola på www.uppsala.se/skolval

22 oktober 2014