Jullov 2020

Information inför jullovet 2020

Sista skoldagen är den 18 december.

Fritids kommer vara öppet från 21 december till och med 8 januari, med undantag för röda dagar.

OBS! 11 januari är fritids helt stängt för planeringsdag.

Vårterminen börjar 12 januari.

14 december 2020