Jullov

Information inför jullovet och vårterminen 2020

Sista skoldagen är den 20 december. Eleverna går då i skolan fram till lunch, och därefter på fritids.

Fritids kommer vara öppet från 23 december till och med 7 januari, med undantag för röda dagar.

OBS! 8 januari är fritids helt stängt för planeringsdag.

Vårterminen börjar 9 januari.

20 november 2019