Inför läsår 2020-2021

Nu är första delen av skolvalet klart, och många börjar fundera över skolstarten i höst. Här har vi samlat den viktigaste informationen till dig som har ett barn som ska börja på Sverkerskolan.

Vi kommer att skicka ut mer information till er via mail under våren med allt ni behöver veta. Se till att er mailadress stämmer i eBarnUngdom, eftersom det är dessa uppgifter vi går efter när vi gör utskick.

Ska ditt barn börja i förskoleklass?
Under våren pågår ett överlämningsarbete där vi samarbetar med den verksamhet ert barn tillhör just nu. Vi besöker de flesta förskolor och familjedaghem, och har även en dialog med personalen.

Ska ditt barn börja årskurs 1?


Ska ditt barn börja i årskurs 2-3?

Då kommer ni under våren att bli kontaktade av elevens blivande lärare, för att få information samt möjlighet att ställa frågor inför skolstart. Mer information inför skolstart kommer via mail.

Ska ditt barn börja i årskurs 4-9?
Nya elever som börjar i övriga årskurser bjuds in till ett separat besökstillfälle efter skolavslutningen i mån av behov, digitalt eller fysiskt. Mer information kommer via mail.

Behöver ditt barn fritidsplats?
Glöm inte att ansöka om fritidsplats i tid! Ansökan görs via antagningens e-tjänst. På Sverkerskolan erbjuder vi omsorg i fritidshem, om ditt barn går i åk 4-6 och hellre vill gå på fritidsklubb hittar ni information om dessa här. Observera att Sverkerskolans fritids under sommarlovet har stängt för planeringsdagar den 15/6, 10/8 och 14/8.

Vid ansökan om plats på fritidshem ska båda vårdnadshavarna:
• Uppdatera sin inkomst för den framtida placeringen, även då inkomsten är den samma som tidigare.
• Bekräfta erbjudande av plats för att få tillgång till platsen.

Vid uppsägning av plats ska båda vårdnadshavarna:
• Bekräfta uppsägningen för att den ska vara giltig.

Logga in på: länk

 

Behöver ditt barn läsa modersmål?
Ansökan görs via en blankett som du hittar här. Observera att samtliga vårdnadshavare måste skriva under blanketten, och att ansökan måste lämnas till skoladministratör senast den 10:e juni. Om ditt barn redan går på Sverkerskolan idag och läser modersmål behöver du inte göra en ny ansökan.

Behöver ditt barn skolskjuts?
Alla elever som går i åk F-3 och har längre än 2 km från sin folkbokföringsadress till skolan, eller går i åk 4-9 och har längre än 4 km från sin folkbokföringsadress till skolan, har rätt till elevresor till och från skolan. Dessa elever behöver inte ansöka om busskort, utan kommer få ett busskort hemskickat på posten innan skolstart.

Om man däremot behöver skolskjuts på grund av:
- växelvis boende mellan vårdnadshavare
- trafiksäkerhetsskäl
- funktionsnedsättning
måste du som vårdnadshavare ansöka om detta senast den 9:e april.

Ansökan om skolskjuts görs i första hand via Uppsala Kommuns e-tjänst där ni som vårdnadshavare kan logga in med bank-id. Om ni inte har bank-id går det att skriva ut ansökan och sända in till Utbildningsförvaltningen Skolskjuts per post, alternativt lämna in den i Kontaktcenter på Stationsgatan 12. Mer information, samt länk till blankett och E-tjänst hittar ni här, hos antagning skolskjuts.

27 april 2020