Gottsundaskolans elever bereds plats i Sverkerskolans lokaler

Kommunen har under de senaste dagarna gått igenom olika alternativ kring var Gottsundaskolans elever och medarbetare ska starta sin undervisning nästa vecka efter branden som har totalförstört skolan.

Det är viktigt av flera skäl att Gottsundaskolan kommer igång med undervisningen så snart som möjligt. Givetvis ska eleverna inte behöva tappa fart när det gäller själva lärandet, kunskapsinhämtningen. Skolan är förstås också en trygghet i elevernas liv efter en sådan här tragisk händelse. Rutiner och struktur i vardagen spelar en viktig roll för den tryggheten.

På morgonen den 11 oktober, fattade utbildningsdirektör Birgitta Pettersson ett beslut om att ett elevantal motsvarande tre årskurser (samlade klasser) undervisas dagligen på Sverkerskolan på Götgatan i de etablerade grundskolelokaler som finns där. Övriga elever (ca. 100 per dag) undervisas på Tiundaskolan och i kvarvarande undervisningslokaler (idrott, matsal med mera) i Gottsunda, så att en bas för eleverna finns kvar i närområdet.

Den här lösningen med Sverkerskolans lokaler är den enda lösningen som möjliggör för klasserna och årskullarna hålls samman och alltså inte behöva splittras. De rum som kommer att användas för Gottsundaskolan är inte de lokaler vi använder idag för årskurs 4 och 6. Det är de rum som i väntan på ombyggnation för högstadium har stått tomma under detta läsår. Vår förhoppning är att tidsplanering kan göras på ett sådant sätt att upplåtandet av lokalerna inte påverkar flödet i de lokalanpassningar som ska göras inför nästa läsår på något avgörande sätt.

Det finns en ambition att det så snart som möjligt ska finnas temporära lokaler på plats i Gottsunda. Lokaler där alla ska kunna vara tillsammans till dess att den helt nya Gottsundaskolan står klar.

Vi på Sverkerskolan hoppas och tror att ni med oss vill hjälpa eleverna och medarbetarna i Gottsunda att kunna återgå till en välfungerande vardag.

12 oktober 2018