Uppstartsinformation förskoleklass

Sverkerskolan välkomnar fler elever till förskoleklass

Till hösten kommer Sverkerskolan att ta emot fler elever till förskoleklass än ursprungligen planerat. Under vårterminen kommer vi att planera, anpassa lokaler och göra en organisation som möter alla elever på bästa sätt. Vi har fått frågor kring exakt hur det blir och där behöver vi mer tid på oss. Eftersom vi får extra rum iordningställda behöver ni inte oroa er för att eleverna kommer att vara i större arbetsgrupper än på någon annan skola. 

Om ni som har blivit antagna har önskemål om att gå tillsammans med någon särskild kompis så går det bra att komplettera er ansökan med ett mejl till skolan, senast den 6 april. Ni som har sökt till oss i omvalsperioden men inte fått besked ännu kan ändå mejla önskemål utifall ni blir antagna.

Svar på några vanlig frågor

När är det informationsmöte?

Eftersom vi ska ta emot många barn så kommer vi att bjuda in till två olika dagar för informationsmöten för vårdnadshavare. Det ena är den 16 maj och det andra den 17 maj. Mötesdag är beroende på grupptillhörighet. Eftersom den informationen inte kan ges förrän omvalet är färdigt hoppas vi att du som vårdnadshavare kan hålla båda datumen en tid. 

När får vi besöka skolan?

Besöksdag är den 23 maj på förmiddagen. Då kommer vårdnadshavare med sina barn till skolan. Detta kommer också vara på två olika tider beroende på grupptillhörighet. Vi berättar mer om besöket på informationsmötet veckan innan.

När är det stängt i höst?

Vid höstterminens start är det helt stängt på skolan och fritids den 14 augusti. Ytterligare dag för ständning är måndagen i vecka 44, den 30 oktober.

När får man börja på fritids i höst?

Vi kommer att ha fyra olika möjliga startdatum till hösten. Första dagen är alltid samtal, de andra dagarna sker en upptrappning där vi vill att du som vårdnadshavare är tillgänglig. Ange startdatum på fritids med hänsyn tagen till att vi vill att du är med de första dagarna, alltså lite innan ert egentliga omsorgsbehov. I år kommer vi att flytta in och färdigställa lokalerna samtidigt som vi tar emot nya barn och hoppas att ni har förståelse för detta. Vilket startdatum ni väljer kommer vi fråga om på informationsmötena i maj.

29 mars 2017