Förändring av omlokalisering

Backens förskola blir inte tillgänglig, alternativa lokaler tas fram under april.

Det är nu klart att Backens förskola inte kommer att bli tillgänglig för vår omlokalisering. Anledningen till att vi fått tänka om är att förskolans nya lokal inte blir färdigbyggd i tid. Skolfastigheter och grundskolan håller därför på att titta på alternativa lösningar. Den lösning som planeras är ännu inte samverkad och kan därför inte kommuniceras till er just nu. Det vi kan säga är att vi på skolan ser goda möjligheter att bedriva en lika bra verksamhet med den lösningen som med lokalerna på Backen. Vi ser också att den nya lösningen kan möta några av de svårigheter vårdnadshavare såg gällande Backen. Lars Romanus, chef för grundskolan, kommer att komma till skolrådet måndagen den 4 april för att svara på frågor som väckts i den här processen.

Givetvis kommer vi att komma med mer information så fort vi har den.

Blivande förskolebarns vårdnadshavare kommer att bjudas in till möte under våren. Vi kommer att lägga det i tid så ni kan få all information som behövs inför skolstarten. 

21 mars 2016