Information om mellan- och högstadium (8 januari 2019)

Välkomna till drop in-möten med information om Sverkerskolans mellan- och högstadium!

Sverkerskolan, Götgatan 17
Tisdag 8 jan, kl. 19.00 – 20.00

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Information angående senareläggandet av Gottsundaskolans utflytt från Sverkerskolan

 

Från början var det beräknat att Gottsundaskolans elever skulle flytta från Sverkerskolans lokaler redan under vårterminen. Det är nu konstaterat att detta kommer ske till sommaren. Gottsundaskolan kommer därigenom avsluta läsåret 18/19 i Sverkerskolans lokaler.

 

Detta påverkar inte vår möjlighet att ta emot elever till höstterminen, då vi fortfarande har överskott av lokaler sett till elevantal. Ombyggnation av lokalerna var i huvudsak planerade att påbörjas först under sommaren så det förändras inte heller. Färdigställandet av skolgården kan möjligen komma att påverkas. Det kan därmed ta lite längre tid att få vår skolgård helt i ordning även om ambitionen fortfarande är att ha den färdig till höstterminen.

23 november 2018