Dags att söka fritids

Viktigt att söka plats på fritids omgående!

Nu är det dags att söka fritidshemsplats inför höstterminen 2019!

Behöver ditt barn plats på fritidshem i höst? Ditt barn kanske börjar i förskoleklass eller har nyss flyttat hit? Då behöver du söka plats omgående för att det ska vara klart innan sommarlovet. Fritidshem gäller för barn från förskoleklass till årskurs 4. Du hittar information och en e-tjänst för ansökan (eBarnUngdom) på uppsala.se.

13 maj 2019