Årskursförändring på Sverkerskolan

Uppsala växer, allt fler flyttar hit och elevkullarna ökar. Uppsala kommun behöver skapa plats för barn i lägre åldrar. Därför föreslås att Sverkerskolan och Eriksskolan blir F-3 skolor höstterminen 2016 och Tiundaskolan blir en 4-9 skola.

Uppsala kommun behöver skapa plats för barn i lägre åldrar

Uppsala växer, allt fler flyttar hit och elevkullarna ökar. Det leder till en brist på skolplatser, framförallt i innerstaden. Vi står inför en stor utmaning då många av våra skolor inte har några lediga elevplatser till hösten. För att göra det möjligt för yngre elever att gå i en skola nära sitt hem har ledningsgruppen för den kommunala grundskolan tagit fram följande förslag som beslutas den 9 december:

 

BLIC Kvarngärdesskolan

BLIC årskurs 6-9 flyttar till Gränbyskolan HT 2016.

 

Almtuna

Almtuna blir en F-5 skola HT 2016, blivande årskurs 6 bjuds in att göra ett skolval i januari, information skickas till vårdnadshavares adress 15 januari.

 

Årstaskolan och Lindbacken

Årstaskolan årskurs 6-9 evakueras till skollokaler på Palmbladsgatan HT 2016.

Lindbacken blir en egen skolenhet som inledningsvis finns på Årstaskolan. Den nya skolenheten kommer att finnas som ett alternativ för de som ska välja förskoleklass i skolvalet 2016. Vårdnadshavare till elever som ska börja åk 1 kan själva aktivt göra ett byte till den nya skolenheten. När Lindbackens grundskola är klar flyttar hela enheten med elever och lärare till den nya skolan.

 

Polacksbacken

Polacksbackens grundskola öppnar HT 2016 i det som tidigare var förskolans lokaler. Den nya skolenheten kommer att finnas som ett alternativ för de som ska välja förskoleklass i skolvalet 2016. Vårdnadshavare till elever som ska börja åk 1 kan själva aktivt göra ett byte till den nya skolenheten.

 

Tiundaskolan, Sverkerskolan och Eriksskolan

Tiundaskolan blir en 4-9 skola, Sverkerskolan och Eriksskolan blir F-3 skolor.

 

Du som är vårdnadshavare till ett barn som behöver göra ett skolval till ht 2016 kan redan nu ta del av information om hur det går till på www.uppsala.se/skolval.

Har du frågor eller synpunkter på förslaget vänder du dig i första hand till berörd rektor.

 Med vänlig hälsning

Lars Romanus

Chef kommunal grundskola

23 november 2015