Världen

Tema för höstterminen 2016 är världen.

Världen är stor. Det lär vi oss av alla berättelser från olika kulturer, under olika tider och för skilda syften. Vi förstår det när vi möter andra och pratar om hur det kan vara att flytta inom ett land och mellan länder. Vi tar en närmare titt på de olika förutsättningar som finns världen över vad gäller vatten och miljö, och vi tar redan på hur det är att vara barn i andra delar av världen. Måste alla barn i Indien arbeta i stället för att gå i skolan? Hur är det att vara barn i ett rikt land? Det finns mycket att fråga om och ta reda på.

  • Berättande i olika kulturer, under olika tider och för skilda syften.
  • Berättande texter och poetiska texter för barn från olika tider och skilda delar av världen. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
  • Att flytta inom ett land och mellan länder. Vad detta kan ha för orsaker och få för konsekvenser.
  • Förutsättningar i natur och miljö för befolkning och bebyggelse, till exempel mark, vatten och klimat.
  • Jordgloben. Kontinenternas och världshavens lägen på jordgloben. Namn och läge på världsdelarna samt på länder och platser som är betydelsefulla för eleven.
  • Grundläggande mänskliga rättigheter såsom alla människors lika värde samt barnets rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen).
  • Berättelser om gudar och hjältar i antik och nordisk mytologi och hur man kan se på dem i vår egen tid.
  • Miljöfrågor utifrån elevens vardag, till exempel frågor om trafik, energi och matvaror.
  • Berättelser om äldre tiders naturvetenskap och om olika kulturers strävan att förstå och förklara fenomen i naturen.
Uppdaterad: