Rymden

Temat för höstterminen 2020 är rymden.

Läroplanen

När vi har tema rymden utgår vi från dessa delar av det centrala innehållet i NO i årskurs 1-3:

  • Jordens, solens och månens rörelser i förhållande till varandra. Månens olika faser. Stjärnbilder och stjärnhimlens utseende vid olika tider på året.
  • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
  • Tyngdkraft och friktion som kan observeras vid lek och rörelse, till exempel i gungor och rutschbanor

 

        • Bild på rymden
Uppdaterad: