Teman

På Sverkerskolan arbetar vi med gemensamma återkommande teman.

Syftet med detta är
• att vi ska ha gemensamma referensramar för alla elever på vår stora skola.
• att skapa samhörighet över hela skolan.
• att vi kan dra nytta av varandra för samplanering och idéer.
• att eleverna garanteras att få ta del av det stoff som finns angivet i kursplanerna.

Hur man arbetar med temana är valfria från arbetslag till arbetslag. Man kan välja att lägga in åldersblandat temaarbete över hela arbetslaget eller att köra en intensiv temavecka åldersintegrerat, klassvis eller årskursvis.

Våra teman är valda för att täcka så stora delar av stoffet i NO/Teknik/SO som möjligt. I arbetat integreras även kursplanerna i bild, svenska och matematik så att färdigheter och förmågor övas även inom dessa områden. Matematikintegrering har vi särskilt tagit fram idéer på i en Mattebank.

Givetvis är förskoleklassen med i temat, men alla förskoleklasser repeterar kunskaperna även i årskurs 3, så att eleverna kan tillgodogöra sig innehållet fullt ut och nå målen i respektive ämne.

Ämnesområden för skolgemensamt tema

HT 2018 Kroppen
VT 2019 Miljö och klimat / hållbar utveckling
HT 2019 Världen
VT 2020 Växter och djur
HT 2020 Rymden
VT 2021 Förr och nu

Ämnesområden skall inte tydas likvärdigt med temats ”namn” som kan variera från gång till gång.  Vid särskilda händelser som jubiléer av olika slag kan temat komma att anpassas, skiftas eller ersättas..

Uppdaterad:

Andra sidor under: Teman