NO och Teknik

Sverkerskolan har länge legat i framkant när det gäller NO- och teknikundervisningen. Vi deltar aktivt i kommunens NOT-nätverk, har en stor ämnesdepå och många välutbildade lärare.

Flera av de verktyg vi använder i NO och teknikundervisningen förtjänar en lite närmare presentation: Skellefteteknik, Lego WeDo och Snilleblixtarna.

Lego WeDo

Lego

Ett fantastiskt sätt att integrera teknikundervisning med andra ämnen är genom att bygga och programmera Lego WeDo. När själva bygget är färdigt kan man programmera figuren att göra olika saker genom att bygga enkla algoritmer i datorn.

Under arbetet har man chans att prova hur olika principer i verkligheten: Hur fungerar ett kugghjul? Hur överförs kraft?Arbetet innebär att man bygger olika figurer utifrån en instruktion i ett datorprogram. Animerade berättelser leder eleven steg för steg i byggandet.

Vi arbetar vanligtvis med Lego i årskurs 2.

 

Snilleblixtar

Sverkerskolan deltar i Snilleblixtarna med jämna mellanrum. När vi gör det börjar läsåret med att eleverna tar med sig gamla tekniska prylar. Dessa prylar pillas sönder och byggs ihop till nya fantastiska uppfinningar. Efter en utställning med uppfinningarna återvinner vi resterna för att lära oss om miljötänkande.

En del av Snilleblixtarna är äggfallet. Varje vår genomför skolan äggfallet. I Äggfallet får eleverna hitta på kluriga lösningar för att släppa ett rått ägg från hög höjd utan att det går sönder.

Arbetet med Äggfallet kombineras med undervisning i trafiksäkerhet: ”Vad händer med ditt huvud om du cyklar omkull och inte har hjälm på dig – och vad händer med ägget om man släpper det i golvet utan att skydda det?”

Såhär beskriver Snilleblixtarna sin verksamhet:

"Syftet med Snilleblixtarna är i första hand att stimulera barns intresse för teknik, uppfinningar och entreprenörskap på ett roligt och inspirerande sätt.
Syftet är också att kunna erbjuda lärare, som arbetar i förskola och skola upp t.o.m. årskurs fem, en arbetsmodell som stimulerar elevernas nyfikenhet, lust att lära och förmåga att kritiskt reflektera. Men också att skapa nytt och agera på olika sätt. Allt enligt uppsatta må i LGR11.
I vårt globala samhälle finns ett antal riktigt stora utmaningar att ta sig an. Med t.ex. klimatförändringar och miljöförstöring på världens alla agendor är det angeläget att hitta små och stora lösningar på problem förknippade med dessa frågor. Barn är duktiga på det här och att intressera barn och ungdomar för teknik och naturvetenskap är en god investering inför framtiden.
För att Sverige ska stå väl rustat i den globala konkurrensen behöver vi ligga långt framme med nya lösningar och innovationer även inom andra områden. Med sitt relativt opåverkade sätt att värdera och tänka har barn många genialiska idéer om problemlösning som vi vuxna inte har. Vem vet, våra barns idéer och tankar kaske kan bli något riktigt stort i framtiden om vi bara ger dem chansen att utveckla intresset och den kreativa förmågan."

Skellefteteknik

Arbetssättet och materialet har utvecklats med barn och lärare i Skellefteå under fem år innan det börjat sprida sig runt i Sverige. Arbetssättet bygger på en mycket tydlig och bestämd arbetsgång, en fast "yttre ram". Eleverna ges sedan stor frihet att lösa uppgifterna på sitt eget sätt.

Först får eleverna information om hur arbetet med materialet ska gå till.

Eleverna delas sedan in i homogena par. Det görs för att ge möjlighet till alla grupperna att arbeta utifrån sina metoder och tillvägagångssätt. Paren ges sedan handgripliga och utmanande arbetsuppgifter främst i NO-teknik, men även andra färdigheter som gynnas av att arbetssättet tränas.

Eleverna paras ihop efter en plan som går ut på att alla ska utvecklas maximalt på områdena:

 • Samarbete
 • Social kompetens, " se till att kompisen har det bra".
 • Arbetsdisciplin
 • Ingen kontakt med någon annan än kompisen under arbetspasset - IRR (Inte Ranta Runt).
 • Företagsamhet
 • Att klara utmaningen med minimal hjälp eller bekräftelse.
 • Dokumentation
 • Ta fasta på och spara de erfarenheter man får under arbetet.
 • "Städa"
 • Hålla ordning på materialet.
 • Anpassa arbetet med uppgiften till den givna tiden, eftersom inga alternativ ges på nya arbetsuppgifter. Det låter konstigt men det gör eleverna mindre stressade.

På Sverkerskolan arbetar vi vanligen med Skelleftetekniken från vårterminen i årskurs 2.

Uppdaterad: