Matematik

 Problemlösning

Ett området som har blivit tydligare framskrivet i den läroplan som gäller från 2011 är problemlösning. Det tycker vi på är en utveckling i rätt riktning. När eleverna möter riktiga problem blir de mer motiverade och lär sig då mer om allt möjligt. När eleverna ser hur matte kan användas i praktiken startar det ofta en positiv spiral.

För att ha något att se fram emot när vi arbetar med problemlösning deltar alla klasser på skolan i en internationell tävling i matematik som heter Kängurutävlingen.

Kort om Kängurutävlingen

Kängurutävlingen genomförs i samarbete med NCM, Nationellt Centrum för Matematikutbildning och med stöd av Skolverket. Avsikten med Kängurun är att stimulera intresset för matematik genom bra problem som är tänkta att väcka nyfikenhet och lust att lära matematik. I mars genomförs tävlingen, då årets problem presenteras.

Det finns många elever som tycker att det är roligt att tävla och det finns mycket duktiga elever som sällan får visa vad de egentligen kan som här har en chans att visa det. Tävlingen är också ett sätt att göra något särskilt i samband med matematik, en möjlighet att uppmärksamma matematikämnet. Men tävlingsdelen är endast en del av helheten. Tanken är att problemen sen ska utgöra underlag för många intressanta lektioner.

Uppdaterad: