Estetiska ämnen

Målet för de estetisk-praktiska ämnena är enligt läroplanen att eleverna kan använda och ta del av många olika uttrycksformer såsom språk, bild, musik, drama och dans samt har utvecklat kännedom om samhällets kulturutbud.

Det kan låta rätt torrt, men det handlar om varje individs möjlighet till att uttrycka sig helt personligt. Att få ge utlopp för sin kreativitet oavsett om det gäller på det mentala eller kroppsliga planet är en viktig del av lärandet, och livet.

 

Musik

Syftet med musikundervisningen är att ge eleverna förutsättningar att utveckla förmågan att

 • spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer
 • skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer
 • lyssna till och analysera musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang

  

Slöjd

Genom undervisningen i ämnet slöjd ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
 • välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
 • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
 • tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.

  

Bild

Genom undervisningen i ämnet bild ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
 • skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
 • undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och
 • analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.
Uppdaterad: