Skolämnen

Undervisningen i skolan utgår från läroplanen. Läroplanen har en övergripande del där beskrivs normer, värden och den allmänna inriktningen på undervisningen. Sedan följer en del med beskrivningar av övergripande mål och riktlinjer. Där anges det bland annat vilka skyldigheter skolan, läraren och rektorn har.

I läroplanen finns också kursplaner i alla ämnen. Kursplanerna förklarar syftet med ämnet, specificerar vad undervisningen ska innehålla och anger slutligen också vilka kunskaper man ska ha uppnått i olika ämnen och olika årskurser.

På Sverkerskolan har vi, som på många andra skolor, kommit överens om vad undervisningen ska innehålla i olika årskurser. Vi har vissa saker som man alltid gör i ettan, tvåan och så vidare och andra saker som vi alltid gör allihop samtidigt utifrån ett tematiskt arbetssätt.

Här på hemsidan kan du hitta information om hur vi arbetar. Vi berättar här om skolämnena övergripande och lite om det som vi tycker är extra bra, klicka på ämneslänkarna till höger. 

Läs gärna mer ingående om varje skolämne på Skolverkets webbsida.

Uppdaterad: