Frånvaroanmälan

När ditt barn är frånvarande är det viktigt att du anmäler det.

Telefonnumret till frånvaroanmälan är 0515-77 76 01. En röst talar om att du kommit till Skola24 för Uppsala kommun och att du ska knappa in elevens personnummer - 10 siffror. Till exempel 010101-2345.

Det är mycket viktigt att ringa före kl.07.30. Då hinner lärarna kontrollera den anmälda frånvaron innan lektionen börjar och kan ägna sig helt åt eleverna som är på plats när skoldagen väl har börjat.

Vill du anmäla frånvaro för nästa skoldag kan du göra det från klockan 12.00. Du måste anmäla frånvaro för varje dag som eleven är borta.

Närvaro och sen ankomst

Vi har i och med Skola24 bra förutsättningar för att hålla koll på elevernas närvaro. Skolan följer de rutiner som finns inom Utbildning och lärande vad gäller frånvaro.

När en elev har varit mycket frånvarande diskuteras detta i elevhälsoteamet. Skolsköterskan kontaktar sedan vårdnadshavarna för att boka ett samtal och hjälpa vidare till andra vårdgivare om det behövs.

Lärarna registrerar också sen ankomst i Skola24. En elev kan missa mycket undervisning om den regelmässigt kommer för sent till skolan. Blir det för mycket har läraren en dialog med vårdnadshavarna. Blir det ändå inte bättre lämnar läraren vidare till elevhälsoteamet. Elevhälsotemet erbjuder då stöd och hjälp för att komma tillrätta med situationen.

 

Registrera vårdnadshavarkonto

Som vårdnadshavare kan man registrera ett konto som används för att logga in på den webbaserade Skola24. Detta görs genom att fylla i, och skicka in nedan blankett till skoladministratörern:

Blankett för ansökan om vårdnadshavarkonto i Skola24 (PDF, 118 KB)

Sjukdom

Landstinget i Uppsala län har en broschyr med lite råd kring barn och sjukdom: När barnet är sjukt.

 

Uppdaterad: