Mötesanteckningar 2016/2017

Möte oktober 2016

 • Skolans lokaler
  • F och åk 1 trivs i lokalerna på Hildur. Matsituationen är lugn och trivsam när man äter i de egna klassrummen. Skola och övriga hyresgäster samsas väl i fastigheten som ju förutom skola innehåller både lägenheter och föreningslokaler. Frågor kring utemiljön kom upp och vi pratade om behovet att variera aktiviteter och att gå iväg när skolgården är förhållandevis liten.
  • Åk 2 på Pollacksbacken trivs med både bussen och lokaler. 
  • Hus 1 på Sverkerskolan har rivits ut och kommer byggas om och beräknas bli klart till ht 17.
 • Säker skolväg
  • Kring Hildur har en instruktion skickats ut hur trafiken ska bli lugnare runt skolan. Alla följer dock inte denna vilket gör att det är trångt på Geijersgatan. Påminnelse skickas ut i veckobreven.
  • Trafiksituationen på Sverker: Bilarna håller inte hastigheten på Ringgatan. Vi bjuder in trafikplanerare till ett skolråd i vår för att diskutera en lösning.
 • Julavslutning
  • Vi kommer att ha våra sista skoldag på höstterminen där vi är lokaliserade. Alla årskurser bestämmer själva hur de firar av terminen. 
 • Frågor från klasserna
  • Återkoppling angående vilka barn som ska vara på fritids på loven. 
  • Unikum: Alla vårdnadshavare måste logga in en gång på unikum för att sedan kunna få notiser till sin e-post att veckobrev publicerats. 
  • Diskussion kring läxor. Skolan följer Skolverkets Allmänna råd kring läxor.
  • Nästa skolråd är på Sverkerskolan den 5 december.
Uppdaterad: