Skolgårdsförbättringar

Under de kommande veckor kommer vi att få en välbehövlig upprustning av en del av skolgården. 

Ett helt nytt lekområde med fler gungor, snurror, en liten klätterställning mm byggs nu framför entrén mot Sysslomansgatan. Samtidigt byggs området bakom skolhuset om till cykelparkering och stängs av för lek.

Senare under läsåret kommer den gamla klätterställningen tas bort.Den har gjort sitt för länge sedan. Den platsen kommer senare bli cykelparkering och är också den nya placeringen av elskåpet (som nu står vid kullen). Detta är en förberedelse inför den förlängning av skolhuset endes Ringgatan som varit på gång under flera år. När det finns mer konkret information om framtida om- och tillbyggnation kommer Skolfastigheter att informera om det. Nu är det bara bättre skolgård!

17 september 2015