Mitt i naturen mitt i kulturen

port

Sverkerskolan ligger i hjärtat av Luthagen med närhet till många olika utflyktsmål. Vi ser stadens kulturutbud som en stor tillgång samtidigt som vi ofta är på besök i Stabbyskogen och i stadsdelens parker. Som elev på Sverkerskolan blir man snabbt duktig på att ta sig fram till fots.

Skolan är vangligtvis inrymd i två vackra skolbyggnader från början av 1900-talet, men på grund av renovering är delar verksamheten omlokaliserad till Ottelinskolan och Polacksbacken under läsåret 2016/17. Förskoleklasserna är på skolan från början av höstterminen 2017 och resten av skolan flyttar tillbaka i och med höstlovet 2017.

På Sverkerskolan har vi en lång tradition av pedagogiskt utveckling och nytänkande som fortsätter in i våra dagar. Läs gärna mer om våra pedagogiska vägval under rubriken våra värderingar. Vill du veta mer om hur vi arbetar för elevernas trygghet och hälsa kan du läsa om det under elevhälsa. Söker du information om undervisningens innehåll hittar du det under verksamhet.

Är du mer nyfiken på Sverkerskolan kan du alltid ringa eller mejla vår skoladministratör för att får reda på när vi erbjuder informationsträffar, Öppet hus och andra besökstillfällen.

På Sverkerskolan går eleverna från årskurs F-3. Inför byte av skola i årskurs 3 måste man göra ett nytt skolval.

Johanna Wallin är rektor på Sverkerskolan sedan höstterminen 2015, då Sverkerskolan blev en egen enhet och inte längre hör lika nära ihop med Tiundaskolan.

30 januari 2015