Kontakt

Telefon 

De flesta frågor på skolan kan besvaras genom kontakt med skoladministratören.
Telefonnummer: 018-727 64 48. 

 
E-post

Oavsett vem i skolledningen, elevhälsan, personalen eller administrationen du vill nå har vi en gemensam e-postadress till skolan, sverkerskolan@uppsala.se, använd länken nedan. Skriv tydligt vad ärendet gäller så kommer rätt person att ta hand om det. 

Vill du komma i kontakt med den medicinska elevhälsan kontaktar du skolsköterskan direkt på hennes personliga e-postadress.

Vill du själv söka mejladressen till personal på skolan kan du göra det via Uppsala kommuns hemsida.
Skolskjuts

Frågor om vad som gäller för resa till och från skolan hänvisas till antagningsenheten för skolskjuts:
018-727 08 00 måndag–torsdag 9.30-11.30
antagning.skolskjuts@uppsala.se


Läs mer om regler för skolskjuts

Blankett för ansökan om skolskjuts

28 oktober 2014